Mededelingen uit de bestuursvergadering van 24-01-2024

×
Ga terug naar het overzicht
  • d.d. dinsdag 27-2-2024 wordt de ALV gehouden in onze repetitieruimte (aanvang 20.00 uur).
  • Er wordt, ter benoeming in de ALV, één kandidaat gezocht als nieuw bestuurslid. Geïnteresseerden kunnen zich tot 24-2-2024 melden bij de voorzitter of secretaris.
  • Er worden nog enkele kandidaten gezocht ter aanvulling van de barcommissie.